Актуално

Начало | Актуално

Новоразработени електронни обучения по Оперативна програма "Добро управление"

12.10.2017

Националният институт на правосъдието Ви кани да вземете участие в следното електронно обучение, разработено в рамките на проект № BG05SFOP001-3.002-0001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:
 

"Неравноправни клаузи в потребителските договори - актуални въпроси в практиката на ВКС и СЕС"
Период на провеждане: 17.10 - 20.11.2017 г.
 

Целева група: магистрати, съдебни служители и др. лица по чл. 249, ал. 1, т. 2 от ЗСВ. С предимство се ползват съдии, разглеждащи граждански дела, и съдебни помощници.
 

Преподаватели в обучението са г-жа Анжелина Христова-Борисова и г-н Красимир Машев, съдии в Софийския апелативен съд.
 

За да заявите желанието си за участие в обучението трябва да попълните заявка за участие в срок до 17.10.2017 година.
Лицe за контакт: г-жа Корнелия Кирилова, тел. 02 9359161, e-mail: k.kirilova@nij.bg


назад