Актуално

Начало | Актуално

ПИЛОТНО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “ПО-ДОБРО ПРИЛАГАНЕ НА РЕГЛАМЕНТИТЕ НА ЕС ЗА СЕМЕЙНОТО И НАСЛЕДСТВЕНОТО ПРАВО”

03.11.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

31 съдии и експерти на Министерството на правосъдието обсъдиха прилагането на регламентите на ЕС в областта на семейното и наследственото право в пилотно обучение, проведено на 2 - 3 ноември 2017 г. по проекта “По-добро прилагане на регламентите на ЕС за семейното и наследственото право”, осъществяван съвместно с Академията по европейско право по програма „Правосъдие” на Европейската комисия.

 

Програмата на обучението е разработена от международен екип от експерти с участието на г-жа Светлана Калинова, съдия в Върховния касационен съд, определена от НИП за национален експерт по проекта, г-жа Мими Фурнаджиева, съдия във Върховния касационен съд и г-жа Ивелина Солакова, заместник-председател на ОС Велико Търново. 
 
В рамките на обучението съдиите и експертите от Министерството на правосъдието обсъдиха практически въпроси и казуси относно компетентността и  приложимото право спрямо трансграничния развод и издръжка, родителската отговорност и трансграничното наследяване. 
 

назад