Актуално

Начало | Актуално

В ПОМОЩ НА КОЛЕГИТЕ ПО НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО И НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС

06.11.2017
     
 
 
 
 
Уважаеми колеги,
 
Националният институт на правосъдието публикува в Портала за електронно обучение и в екстранет стенографски запис от представянето и дискусията по актуалните въпроси и изменения в НПК,  проведена на 6 октомври 2017 г. за съдиите от Варненския апелативен район. 
 
Обучението се проведе съвместно с Апелативен съд Варна в рамките на Програмата за Регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в страната по проекта на НИП Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
 
Над 100 съдии от съдебния район обсъдиха практическите въпроси, свързани с новото разпоредително заседание и другите изменения в НПК с г-жа Павлина Панова, заместник на председател на Върховния касационен съд и председател на Наказателната колегия на ВКС. 
 
За да имате достъп до стенографския запис можете да използвате регистрацията си в Портала за електронно обучение на НИП или в екстранет. Ако не разполагате с такава, можете да потърсите съдействие на тел. 029359104, Учебно-информационен център на НИП.
 

назад