Актуално

Начало | Актуално

Втора група за обмен на младши магистрати по програма АЯКОС

23.11.2017
От 20 до 24 ноември 2017 г. млади магистрати от школите за съдебно обучение на Белгия, Португалия, Румъния, Франция, Холандия и Германия са на посещение в Националния институт на правосъдието. Заедно със своите български колеги от випуск 2017 – 2018 на НИП бъдещите магистрати имат възможност да участват в работни сесии, да присъстват на съдебни заседания и лекции, посветени на европейското съдебното сътрудничество.
 
През настоящата година това е втори обмен за младши магистрати, домакинстван от НИП по Програма АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО), насочена към създаване на общоевропейска съдебна култура чрез повишаване знанията  и уменията на бъдещите съдии и прокурори за европейските съдебни системи чрез обмен на добри практики, опит и възгледи. 
 
През 2018 г., съгласно условията на програмата, всички 17 кандидати за младши съдии, прокурори и следователи от България, участвали активно в програма АЯКОС, ще осъществят обмен в друга европейска школа за съдебно обучение.
 
 

назад