Актуално

Начало | Актуално

ПРОГРАМА ЗА РЕГИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЪДИЛИЩАТА И ПРОКУРАТУРИТЕ В СТРАНАТА 2018 Г.

20.12.2017
     
 
 
   
Уважаеми колеги, 
През м. януари 2018 г. стартира вторият годишен цикъл на Програмата за регионални обучения по проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление". Всички финансови и организационни условия за провеждане на регионалните обучения  през 2018 г. остават непроменени. 
 
 
    Срокът за попълване на формуляра за кандидатстване е 15.01.2018 г. В случай че предвиждате обучение преди тази дата, моля да ни изпратите в рамките на горепосочения срок и попълнен формуляр на индикативен бюджет на обучението с конкретната тема, прогнозния брой участници и вашите предложения за преподаватели на обучението. 
    Въз основа на подадената от Вас информация ще бъде изготвен График на регионалните обучения за 2018 г., който ще се публикува на интернет страницата на НИП. 
 
    Лица за контакт: Ралица Русева, тел. 029359128, email: ruseva@nij.bg и Димитър Митев, тел. 029359 163; email: d.mitev@nij.bg.
 
    В края на една година, наситена с много работа и нови предизвикателства, бих искала да подчертая, че ценя високо проявената от вас ангажираност, отговорност и съпричастност в изпълнението на Програмата за регионални обучения. 47 съдилища - партньори  проведоха обучения, в които взеха участие над 2100 съдии, прокурори, следователи, съдебни служители и служители на разследващите органи. Успехът на тази програма е общ, основаващ се на изградените през годините отношения на взаимно доверие, сътрудничество и подкрепа.  
 
    Сърдечно ви поздравявам във връзка с настъпването на коледните и новогодишните празници и пожелавам на вас и вашите колеги спорна и успешна 2018 г.!
                                                                           
   
                                                                                                                                                                                                          МИГЛЕНА ТАЧЕВА 
                                                                                                                                                                ДИРЕКТОР 
     

назад