Актуално

Начало | Актуално

Нова специалност „Съдебна администрация”

20.12.2017
По искане на министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева от 14.12.2017 г. специалността „Съдебна администрация” е част от списъка на специалностите за професионално образование и обучение, който списък е задължителен за всички обучаващи институции - професионални гимназии, професионални училища, професионални колежи и центрове за професионално обучение.
 
Заповедта на министъра на образованието и науката е резултат от инициативата на Националния институт на правосъдието за създаване на специалност „Съдебна администрация”. 
 
Начало на инициативата бе поставено с проведената през м. април кръгла маса на тема „Професионалното обучение на съдебната администрация. Съдебният служител – ключов фактор за работата на съдебната власт”, организирана от НИП съвместно с Висшия съдебен съвет, която бе проведена под патронажа на министрите на правосъдието и на образованието и науката и в сътрудничество със Сдружението на администрацията на органите на съдебната власт. Инициативата срещна широка подкрепа от органите на съдебната власт, Инспектората към ВСС, Столична община и университетски преподаватели.
 

назад