Актуално

Начало | Актуално

Отчет за дейността на Националния институт на правосъдието за 2017 г. и Годишен план за дейността на Института за 2018 г.

06.02.2018

  

 

Управителният съвет на Националния институт на правосъдието на заседание, проведено на 5.02.2018 г. прие

Отчет за дейността на Националния институт на правосъдието за 2017 г. и

Годишен план за дейността на Института за 2018 г.


назад