Актуално

Начало | Актуално

Стипендии от Френския институт в България за участие на български магистрати в обучения от каталога на Френското училище за магистрати

12.02.2018

Френският институт - София, подпомагайки дейностите на Националната школа на магистратурата на Франция, предоставя възможност за отпускане на стипендии на български магистрати за участие в следните обучения на френската школа:

 

1. „Съдебно разглеждане на тероризма и на силната радикализация”, 26-30 март 2018г.

2. „Организирана престъпност и съдебно сътрудничество”, 9-13 април 2018г. 

3. „Извънсъдебни начини за решаване на спорове”, 9-13 април 2018г. 

4. „Съдебно разглеждане на престъпления срещу околната среда: френският опит”, 4-8 юни 2018г. 

 

Необходими документи за кандидатстване:

1. Попълнен формуляр за кандидатстване (тук)

2. Автобиография и мотивационно писмо на френски език

3. Копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език

 

Досието на всеки кандидат се изпраща в  Посолството на Република Франция в България и в Национална школа на магистратурата, която извършва подбора на участниците. Необходимо условие е кандидатите да владеят свободно френски език. 

 

Съгласно финансови условия, стипендията покрива регистрационната такса на обучението, настаняване, медицинска застраховка и дневни за храна. Участниците следва да поемат самостоятелно транспортните разходи.

 

Допълнителна информация за програмата е публикувана на интернет страницата на Френския Институт на френски и български http://institutfrancais.bg/fr/nos-cooperations/rendezvous/ .

 

Лице за контакт в Посолството на Франция в България / Френски институт в България: Мариан Давал, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество. marianne.daval@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22.

 

назад