Актуално

Начало | Актуално

Измененията в Гражданския процесуален кодекс

13.03.2018
41 съдии, разглеждащи граждански дела от районните и окръжните съдилища на Софийския апелативен район, участваха в пилотно обучение, посветено на измененията и допълненията на Гражданския процесуален кодекс, обнародвани с Държавен вестник, бр. 86, в сила от м. октомври 2017 г. и бр. 96 от 01.12.2017 г., в сила от 01.01.2018 г.
 
Обучението е първото от планираните семинари по апелативни райони в страната за съдиите по граждански дела във връзка с прилагането на новата правна уредба.  
Лектор на обучението бе съдия Борислав Белазелков от Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в Гражданския процесуален кодекс.
 
В рамките на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите в страната предстоят още 10 обучения по измененията на ГПК.

назад