Актуално

Начало | Актуално

Представяне на книгата "Националните съдилища и правото на ЕС"

26.03.2018
     
 
 
На 22 март 2018 г. НИП представи изданието "Националните съдилища и правото на ЕС", изготвено и  публикувано по проекта "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
 
Събитието се проведе в присъствието на министъра на правосъдието г-жа Цецка Цачева, съдии от Конституционния съд на РБ, членове на Висшия съдебен съвет, магистрати и преподаватели на Националния институт на правосъдието и на академичната общност.
 
Г-жа Миглена Тачева, директор на НИП, представи книгата и нейните автори - изтъкнати специалисти по право на ЕС. Беше отбелязано, че помагалото поставя началото на една поредица от издания на НИП по прилагането на правото на ЕС в конкретни области и политики, които предстои да бъдат публикувани до края на 2018г. Следващите части на поредицата ще покриват: 
 
- наказателноправните въпроси на правото на ЕС;
- икономическите свободи - конкуренция и вътрешен пазар, защита на потребителите, обществените поръчки;
- определени общи политики на ЕС - в областта на  социалното и данъчното право, околната среда, правото на убежище и миграция;
- европейските трансгранични процедури по граждански и търговски дела. 
 
Съдия Арабаджиев, съдия Корнезов, проф. Попова и доц. Костов споделиха своя опит при изготвянето на помагалото. Единодушно бе становището, че от гледна точка на целите, които си поставя, и формата на  изложенията - със силна практическа насоченост и ограничени до минимум теоретични разработки, изданието е уникално, създаващо концепция за разбиране и прилагане на правото на ЕС от националните съдилища. 
 
Електронен формат на изданието е достъпен във виртуалната библиотека на НИП, Портал за електронно обучение на Националния институт на правосъдието на адрес: http://e-learning.nij.bg.

 

 


назад