Актуално

Начало | Актуално

Обучения по наказателноправни теми за съдии, прокурори, съдебни помощници и служители на МВР

26.03.2018

През месец април 2018 г. Националния институт на правосъдието организира следните практически обучения, насочени към повишаването на уменията и компетентностите на  съдиите, прокурорите и разследващите органи при разследването, доказването и решаването на дела по корупционни престъпления, както и в областта на съдебното сътрудничество по наказателни дела:

 

1. Обучение "Видове корупционни престъпления. Специфики на предмета на доказване и обезпечаване на доказателствата. Подкуп. Нарушения при възлагане на обществени поръчки", 11-13.04.2018 г. 

Място на провеждане: гр.София, НИП, зала 201

Срок за заявяване на участниците: 04.04.2018 г.

Лице за контакт: Димитър Митев, тел. 02/9359163, е-поща: d.mitev@nij.b

В рамките на обучението ще бъдат разгледани въпросите, свързани с видовете корупционни престъпления - материалноправни и процесуалноправни аспекти, разследване на борбата с корупцията, както и основните нарушения при възлагане на обществени поръчки: ограничителни условия, непроведена процедура, неоснователно изменение на договор, неоснователно договаряне, разделяне на обществената поръчка.

 

2. Обучение "Международно сътрудничество по наказателни дела. ЕЗА. Трансфер на наказателни дела. Европейска заповед за разследване. Признаване и изпълнение на Европейска заповед за защита по наказателни дела, издадена в друга държава членка", 23-25.04.2018 г. 

Място на провеждане: гр.София, НИП, зала 201

Срок за определяне на участниците: 13.04.2018 Г.

Лице за контакт: Ралица Русева, тел. 02/9359128, е-поща: ruseva@nij.bg

 

Акцент в обучението ще бъде поставен върху обнародвания в Държавен вестник, бр. 16 от 20.02.2018 г. Закон за Европейската заповед за разследване, въвеждащ изискванията на Директива 2014/41/ЕС относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси. Обучението е включено в Каталог + на Европейската мрежа за съдебно обучение, като е предвидено 10 прокурори и съдии от страни-членки на ЕС съвместно с българските си колеги да обсъдят международноправните инструменти за взаимопомощ по наказателни дела. 

Лицата, проявили интерес да участват в обученията, могат да потвърдят участието си в посочените срокове  чрез подаване на електронна заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие.

 

назад