Актуално

Начало | Актуално

ОБУЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НОВАТА ПРАВНА УРЕДБА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.04.2018

Във връзка с влизането в сила на законодателния пакет на ЕС за защита на личните данни, през м. май 2018 г. Националния институт на правосъдието организира две целеви обучения, посветени на новата уредба. Програмите на обученията са профилирани съобразно компетентностите на целевите групи и са разработени от интердисциплинарен лекторски екип с участието на  Ваня Несторова, прокурор във Върховната касационна прокуратура, Николай Ангелов,  съдия в Административен съд- София-град и д-р Невин Фети, съветник по правни въпроси на президента на Република България. В рамките на обученията ще бъде представена новата уредба за защитата на личните данни, както и възникващите нови задължения и отговорности на администраторите на лични данни. 

 

1. “АКТУАЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СВЕТЛИНАТА НА ОБЩИЯ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ”, 14 май 2018 г., НИП, зала 201

Обучението е предназначено за административните ръководители на съдилищата, съдии и служители от администрацията на съдилищата и администрацията на Главния прокурор на РБ.

За контакт: Aнгелина Лулчева - тел. 02 9359 144; a.lulcheva@nij.bg 

Програма 

 

2. “АКТУАЛНИ ПОЛОЖЕНИЯ В ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СВЕТЛИНАТА НА ДИРЕКТИВА (ЕС) 2016/680", 28 май 2018 г., НИП, зала 201

Обучението е предназначено за административни ръководители на апелативните и окръжните прокуратури, прокурори и служители от администрацията на прокуратурите.

За контакт: Нина Димова - тел. 02 9359 143; n.dimova@nij.bg 

Програма

 

Лицата, проявили интерес да участват в обученията, могат да потвърдят участието си чрез подаване на електронна заявка.

 

назад