Актуално

Начало | Актуално

ПРИЛАГАНЕТО НА ПРИНЦИПА "NЕ BIS IN IDEM" ПРИ КОНКУРЕНЦИЯ МЕЖДУ НАКАЗАТЕЛНАТА И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНАТА ОТГОВОРНОСТ СПРЯМО ЕДНО ЛИЦЕ ЗА ЕДНО И СЪЩО ДЕЯНИЕ

10.04.2018

На 03 май 2018 г. (четвъртък) от 9,30 часа в зала 201 на НИП съдия Йонко Грозев от Европейския съд по правата на човека ще представи лекцията "Прилагането на принципа "Nе bis in idem" при конкуренция между наказателната и административнонаказателната отговорност спрямо едно лице за едно и също деяние". 

 

Съдиите и прокурорите, проявили интерес към лекцията, могат да потвърдят участието си  чрез подаване на електронна заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие.

 

Лице за контакт: Емил Георгиев - тел. 029359184; е-поща: e.georgiev@nij.bg 


назад