Актуално

Начало | Актуално

Учебни материали на английски и френски език на тема "Съдебен отговор на тероризма с оглед на Хартата на основните права на ЕС"

03.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

19 български съдии и прокурори заедно с над 200 магистрати от Франция, Швеция, Испания, Дания, Белгия, Италия, Португалия, Кралство Нидерландия, Румъния, Унгария, Полша, Германия, Хърватия, Обединеното Кралство и Съединените американски щати и Япония взеха участие в международната конференция "Съдебен отговор на тероризма в контекста на Хартата на основните права на ЕС", която се проведе на 12 и 13 април 2018г. в сградата на Народното събрание в гр. Париж, Франция. 

 

С форума приключи поредицата от организирани 4 международни конференции, фокусирани върху различни аспекти на борбата срещу тероризма и защитата на основните права, организирани през 2016 г. и 2017 г. Представяме на вашето внимание финализираните доклади към всяка от конференциите по следните теми:

 

1. "Предотвратяване на радикализацията", с акцент върху свободата на вероизповедание (Страсбург, декември 2016 г.) FR / EN

 

2. "Тероризъм и основни права: събиране на доказателства и разследване", посветена на съотношението между гарантирането на основните права и ефективността на разследването (Брюксел, февруари 2017 г.) FR / EN

 

3. "Работа с медиите при случаи на тероризъм", с акцент върху равновесието между ефективността на разследването и свободата на изразяване, свободата на печат и  правото на достъп на обществеността до информация (Париж, юни 2017 г.) FR / EN

 

4. "Тероризъм и основни права: съдебен процес и изпълнение на наказанията", относно спецификите на съдебния процес при случаи на тероризъм и по-конкретно, гарантиране на правото на справедлив съдебен процес (София, октомври 2017 г.) FR / EN 

 

Проектът бе изпълнен от Френската школа на магистратурата с финансовата подкрепа на Главна дирекция „Правосъдие” на Европейската комисия и в сътрудничество с Националния институт на правосъдието, Института за съдебно обучение на Белгия и Академията за съдебно обучение на Швеция.

 

назад