Актуално

Начало | Актуално

Международен семинар „Бежанско право – събиране на информация за странaта по произход на търсещи закрила"

09.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На 4-5 юли 2018 г. Националният институт на правосъдието с подкрепата на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището организира международен семинар на тема „Бежанско право – събиране на информация за странaта по произход на търсещи закрила". В рамките на обучението приоритетно ще бъдат разглеждани въпроси, свързани с  процедурата по събиране на информация за страната по произход, относимата правна уредба и актуалната съдебна практика на Европейския съд по правата на човека и Съда на Европейски съюз. Предвиждат се интерактивни сесии, включващи обсъждане на казуси и участие в симулиран процес.

 

Семинарът е предназначен за съдии и прокурори, работещи по дела в областта на бежанското право. Лекторският екип, разработил програмата на семинара, включва съдии от Върховния административен съд и международни експерти на Европейската служба за подкрепа в областта на убежището от Великобритания и Австрия.

 

Лицата, проявили интерес да участват в обучението, могат да потвърдят участието си в срок до 04.06.2018 г. чрез подаване на електронна заявка.

 

Лице за контакт: Нина Димова, тел. 02 9359 143, е-поща: n.dimova@nij.bg


назад