Актуално

Начало | Актуално

СТАРТИРАТ ОБУЧЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ПРАВОРАЗДАВАНЕ ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”

11.05.2018

 

 

 

 

 

 

 

По проект на Националния институт на правосъдието „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, в периода 17-19 май 2018 г. в с. Арбанаси, община Велико Търново Върховният административен съд организира обучение на тема „Новите производства пред административните съдилища съобразно измененията на ЗИНЗС. Специално  превантивно и генерално компенсаторно средство”. Обучението е от поредицата от 30 специализирани обучения за общо 750 съдии, съдебни помощници и съдебни служители от административните съдилища и е в изпълнение на Дейност 1 от проекта „Иновативен модел на специализирано присъствено обучение в областта на административното правораздаване”, осъществявана в партньорство с Върховния административен съд.

 

Обучението е определено като приоритетно въз основа на проведен анализ на основните проблеми на административното правосъдие, изготвен от експерти от ВАС в изпълнение на дейността по проекта. 

 

Темите на обучението ще бъдат разработени и представени от г-жа Таня Куцарова и г-жа Мира Райчева, съдии във Върховния административен съд.

 

За участието в обучението на магистратите от административните съдилища ще бъдат връчени сертификати. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Проект „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”, договор № BG05SFOP001-3.002-0002-C01/12.09.2017 г

 

назад