Актуално

Начало | Актуално

Удължава се срокът за заявяване на участие в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част

12.06.2018
     

 

Във връзка с изпълнението на Дейност 2 „Провеждане на чуждоезикови обучения по английски език и френски език” на проекта "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП", финансиран по Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ), срокът за заявяване на участие в електронните дистанционни чуждоезикови обучения без присъствена част и полагане на входящ тест се удължава до 13 юни 2018 г., сряда, 24,00 часа

 

Заявката за участие и входящият тест са достъпни чрез приложената връзка:

 

https://goo.gl/forms/ijQYcrI3YhC3TfIr1

 

За допълнителна информация: Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 


назад