Актуално

Начало | Актуално

Членове на Висшия съдебен съвет и служители от администрацията на Съвета участваха в първата част от обучението „Комуникационни умения и прилагане на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020”

29.06.2018
На 28 и 29 юни 2018 г. Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Комуникационни умения и прилагане на Комуникационната стратегия на съдебната власт 2014-2020”, предназначено за членовете на Висшия съдебен съвет и представители на основните звена в администрацията му. 
 
Семинарът бе организиран по инициатива на Комисията по правни и институционални въпроси към Пленума на ВСС и представлява първото от серията обучения в областта на публичните комуникации, които НИП ще организира за представителите на ВСС в следващите няколко месеца. 
 
Темите, които бяха засегнати в рамките на първата част от обучителния цикъл, бяха „Протокол и етикет” и „Авторитет и публичен образ на членовете на Висшия съдебен съвет. Етични предизвикателства и обществени нагласи”. Програмата на обучението е разработена от утвърдените експерти и дългогодишни преподаватели в НИП - г-жа Биляна Дечева-Гунчева, началник отдел „Обучителни и изследователски дейности” в Дипломатическия институт при Министъра на външните работи и доц. д-р Антоний Гълъбов – социолог и преподавател. 
 
Следващите части от учебната програма ще бъдат посветени на кризисния PR, публичната реч и медийния изказ, правилата за ефективната комуникация, а завършващата част от обучителния цикъл ще бъде изцяло с практическа насоченост.
 

назад