Актуално

Начало | Актуално

Международен семинар “Медиация в ЕС: Език, право и практика. Семейна медиация”

11.07.2018

Националният институт на правосъдието съвместно с Академията за европейско право (ЕРА) организира семинар на тема “Медиация в ЕС: Език, право и практика. Семейна медиация.”, който ще се проведе в периода 25-28 септември 2018г. в София, НИП. Обучението има практическа насоченост и наред с теми, свързани със законовата уредба и практиката на трансграничната семейна медиация, участниците ще имат възможност да се запознаят и усъвършенстват познанията си по юридическа терминология на английски език в тази област.

 

Подробна информация за семинара можете на намерите на следния адрес: https://www.era.int/upload/dokumente/20399.pdf 

 

Работният език на семинара е английски. 

 

Заявки за участие се попълват електронно в срок до 25 юли 2018 г.  

 

Класираните кандидати ще бъдат обявени на страницата на НИП в интернет в раздел „Обучения в Европа”. 

 

Лице за контакт: Емил Георгиев, младши експерт, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати”, телефон: 02 9359 184, ел. поща: e.georgiev@nij.bg


назад