Актуално

Начало | Актуално

Семинар “Независимост на съдията в професионален и социален контекст”, организиран от Академията за европейско право (ЕРА) и Върховния касационен съд на Франция, 14 септември 2018 г., Париж

20.07.2018
За изпълнението на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма „Добро управление”, Националният институт на правосъдието публикува ново обявление за семинар “Независимост на съдията в професионален и социален контекст”, организиран от Академията за европейско право (ЕРА) и Върховния касационен съд на Франция, 14 септември 2018 г., Париж.
 
Информация за темите, условия и заявка за участие можете да намерите в раздел Проект по ОПДУ 2017, подраздел „Обучения и учебни посещения в Европейски институции”.

 


назад