Актуално

Начало | Актуално

Покана за участие в семинар на тема “Право на ЕС в областта на оценка на въздействието върху околната среда” (код 418DV115)

04.10.2018
В периода  22 – 24 октомври 2018 г. Националният институт на правосъдието ще бъде домакин на семинар на тема “Право на ЕС в областта на оценка на въздействието  върху околната среда” (418DV115), организиран от Академията по Европейско право. 
 
Участници в обучението ще бъдат съдии от страни-членки на ЕС. Предвидено е участието на осем български съдии с интерес в областта на екологичното право.
 
Срок на заявяване: 15 октомври 2018 г. включително.
 
1. Съдържание на семинара и работен език
 
Семинарът има за цел да предостави на участниците преглед на законодателството на ЕС в областта на околната среда, с фокус към Директивите относно оценка на въздействието върху околната среда и стратегическата екологична оценка.
 
Основни теми, включени в програмата на семинара са:
 
Директива 2014/52/EC относно оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) 
Директива 2001/42/EC за стратегическата екологична оценка (СЕО) 
Обхват и преглед на съдебната практика на Съда на ЕС
Изпълнение и съдебен контрол по Директивите относно ОВОС/СЕО
Участие на обществото и достъп до правосъдие
Ролята на съдията при прилагане на Директивите относно ОВОС/СЕО
Разглеждане на конкретни казуси
 
Работният език на семинара е английски.
 
2. Критерии за участие
 
Владеене на английски език на ниво В2, С1 или С2;
Приоритет ще имат съдии, с опит по дела, относими към тематиката на обучението.
 
3. Заявление за кандидатстване и финансови условия
 
Заявките за участие се попълват електронно.
 
 
Настаняването за три нощувки, два обяда и кафе паузи по време на семинара се организират и поемат от Академията по европейско право. Транспортът се организира от участника и Академията ще възстанови разходи в размер до 400 евро след семинара и при представяне на разходни документи от пътуването в оригинал. 
 
Класираните кандидати ще бъдат обявени на страницата на НИП в интернет в раздел „Обучения в Европа”. 

Лице за контакт: Ралица Иванова, програмен координатор, дирекция "Текущо обучение и международен обмен на магистрати", телефон: 02 9359 154, ел.поща: r.ivanova@nij.bg. 


назад