Актуално

Начало | Актуално

Езикови наръчници на Eвропейската мрежа за съдебно обучение в областта на борбата с киберпрестъпността и конкурентното право

31.08.2018

 

 

      Уважаеми колеги,

       Представяме на вниманието ви езиковите наръчници на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) в областта на борба с киберпрестъпността и конкурентното право. 

 

Лингвистичният наръчник  на английски език за борба с киберпрестъпността включва  най-важните учебни материали, използвани в правно-лингвистичните обучения на ЕМСО по тази тема, обособени в три основни раздела:

-  въведение в кибернетичното пространство;

-  престъпления в кибернетичното пространство от гледна точка на използвана терминология;

-  терминология на директивите и регламентите на ЕС в тази област.

 

 Лингвистичният наръчник на английски и френски език относно конкурентното право включва:

            - въведение в конкурентното право и терминологията на конкурентното право;

            - терминология на английски език на директивите и регламентите на ЕС в тази област;

            - речник на използваните термини.

           

            Наръчниците са достъпни в базата данни на EJTN.

 


назад