Актуално

Начало | Актуално

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА НИП

01.11.2018

 

 

 

Открито за съдебната власт

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА НИП, 1 – 9 ноември 2018

 

 

 

 

 

 За втора поредна година НИП обявява Дни на отворените врати, които ще се проведат от 1 до 9 ноември 2018 г. и ще бъдат посветени на 15-годишнината от създаването на Института. През 2018 г. стремежът на екипа на Института е, освен достъп до библиотечната колекция на НИП, да предложи на аудиторията си и други интересни събития, свързани със съдебното обучение. 

В рамките на Дните на отворените врати НИП организира:

информационни обиколки в сградата на НИП - планирани са две обиколки в сградата на НИП на 2 ноември 2018 г. от 10.00 ч. и на 8.11.2018 г. от 10.00 ч. 

информационен деск с материали за дейността на Института - дескът с материали е обособен в библиотеката на НИП. 

инициатива за създаване на електронен форум на докторантите по право към юридическите факултети на българските университети - Заявка за участие.

Ден на самоуправлението на НИП - 9 ноември 2018 г. - В Деня на самоуправлението трима кандидати за младши магистрати ще поемат домакинството на обменната програма за младши магистрати, която се организира в рамките на Програма АЯКОС на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО).

 

Ако проявявате интерес към описаните по-горе събития, моля да се свържете с нас на тел. 02 9359104

Лице за контакт: Светла Тодорова.

 

назад