Актуално

Начало | Актуално

Уебинари на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) през месец декември

21.11.2018

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската мрежа за съдебно обучение отвори за регистрация три онлайн семинара (уебинари).

Уебинарите се провеждат на английски език, а регистрацията е лесна и не отнема време. 

Темите и допълнителна информация ще намерите по-долу и в линка за регистрация:

 

РЕГЛАМЕНТ БРЮКСЕЛ I – ПРЕРАБОТЕН: НОВИ МОМЕНТИ И АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА

Понеделник, 3 декември 2018 г., 10:00  - 11:30 (Централно европейско време)

Регламент Брюксел I (44/2001) и неговата преработена версия (1215/2012, известна като Брюксел I a или Брюксел Ibis) са добре познати и често прилагани при граждански дела с трансгранични елементи. 

Преработеният регламент е в сила от почти четири години, а националните съдии отправят много и различни въпроси към Съда на ЕС. 

Настоящият уебинар ще разгледа последните промени в Регламента, касаещи законодателната част и съдебната практика, както и въпроси, свързани с обхвата, правилата за компетентност, режима за признаване и изпълнение и съдебното сътрудничество.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Съдии и прокурори, с опит в областта на съдебно сътрудничество по граждански дела.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК: https://meet51996584.adobeconnect.com/ejtn-events/event/event_info.html

 

 

ПРИЛАГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА РАЗСЛЕДВАНЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ЗА ПРАКТИКУВАЩИТЕ ЮРИСТИ

Сряда, 5 декември 2018 г., 2:00 - 3:30 (Централно европейско време)

 

Уебинарът има за цел да допринесе за по-добро разбиране на законодателната рамка на трансграничното събиране на доказателства в ЕС (Взаимна правна помощ и Взаимно признаване), както и възможностите и предизвикателствата, свързани с прилагане на Директивата относно Европейската заповед за разследване (ЕЗР).

Ще бъде направен преглед на основните промени в Директивата относно ЕЗР с цел повишаване на осведомеността по практически въпроси, които могат да възникнат във връзка с правата и задълженията на издаващата и изпълняващата държава-член, как да се улесни използването на ЕЗР при искане за някои следствени действия в друга държава членка (примери и стандартен формуляр).

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Съдии и прокурори, с опит в областта на съдебно сътрудничество по наказателни дела и трансгранични разследвания и наказателни преследвания.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК: https://meet51996584.adobeconnect.com/eio-practice/event/event_info.html

 

 

ИМУЩЕСТВЕН РЕЖИМ МЕЖДУ СЪПРУЗИ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИМУЩЕСТВЕНИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ РЕГИСТРИРАНИ ПАРТНЬОРСТВА 

Четвъртък, 13 декември 2018 г., 2:00 - 3:30 (Централно европейско време)

На 29 януари 2019 г. ще влязат в сила двата регламента на ЕС относно имуществения режим между съпрузи и имуществените последици на регистрираното партньорство. Всеки съдия по семейни дела в Европа ще бъде обвързан от тези инструменти, когато бракът или регистрираното партньорство имат трансгранично измерение.

 

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Съдии и прокурори, с опит в областта на съдебното сътрудничество по семейни дела.

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ТУК:  https://meet51996584.adobeconnect.com/matrimonial-property/event/event_info.html 


назад