Актуално

Начало | Актуално

НИП е домакин на семинар по европейско конкурентно право, организиран с Академията по европейско право в Трир

26.11.2018

                                                                                                                    

36 съдии, прокурори, следователи, съдебни и прокурорски помощници участват в двудневен семинар на тема „Основи на европейското конкурентно право”, който започна днес, 26.11.2018 г., в Националния институт на правосъдието. Форумът е организиран от Академията по европейско право в Трир съвместно с НИП.

 

Обучението е насочено към запознаване на българските участници с приложението на чл. 101 и чл. 102 от ДФЕС и вторичното законодателство в областта на конкуренцията, с разпоредбите на Закона за защита на конкуренцията, транспониращи Директивата 2014/104/ЕС, както и ролята им за прилагане на правилата за държавните помощи.

 

Програмата е разработена от Академията по европейско право (ERA) в Трир в рамките на проект за обучение по европейско конкурентно право на национални магистрати, изпълняван с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Проектът предвижда провеждане на 12 обучения в 12 различни европейски държави.

 

 

назад