Актуално

Начало | Актуално

Европейската мрежа за съдебно обучение откри процедура за кандидатстване в Програма за обмен 2019

29.11.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) открива процедура за кандидатстване по Програмата за обмен 2019, както следва:

 

Специализирани краткосрочни обмени 

Краткосрочни обмени за административни ръководители 

Двустранни обмени между съдилища и прокуратури 

Дългосрочни обмени в Евроджъст, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека 

Краткосрочни обмени в страна членка на Програмата за обмен 

 

Условия за кандидатстване:

 

1. Всеки съдия, прокурор и следовател може да кандидатства за участие в обмен, чийто работен език владее.

2. Магистрати, участвали в предходни години по Програмата за обмен, могат да участват.

3. Предимство имат кандидатите, които не са участвали досега в същия вид обмен.

4. Всеки магистрат може да подава заявки за не повече от три обмена.В случай на повече от три заявки, подадени от един магистрат, ще се приемат последните три подадени заявки, като предходните ще бъдат заличени.

5. В случай че участник е разпределен в повече от един обмен, той следва да избере обмена, в който ще се включи. Допуска се участието само в един от посочените обмени.

6. Кандидатите следва точно и изчерпателно да попълват електронната заявка съобразно изискванията на ЕМСО. 

7. Одобрените от ЕМСО участници ще бъдат уведомени на посочените от тях електронни адреси през м. февруари 2019 г. Всички останали кандидати ще бъдат включени в резервния списък на Програмата за обмен.

 

Лицe за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152)


назад