Актуално

Начало | Актуално

Лекция на тема „Правото на образование”

30.11.2018

На 30.11.2018 г. НИП отвори врати за 50 бъдещи юристи, студенти от юридическите факултети на СУ „Св. Климент Охридски”, Нов български университет и Университета за национално и световно стопанство. Съвместно с Европейската асоциация на студентите (ELSA) - България  НИП организира лекция на тема „Правото на образование”. Събитието се провежда в рамките на инициативата „Дни на отворени врати”, която НИП организира за втора поредна година.

 

Г-жа Незабравка Стоева, директор на дирекция „Начално и въвеждащо обучение” в НИП, разгледа европейското измерение на правото на образование в контекста на пространството на правосъдие на Европейския съюз, основано на ценностите на Съюза, принципите на  правовата държава и взаимното доверие между държавите членки. Подчертан интерес студентите проявиха към дейността на Националния институт на правосъдието и неговата роля  за придобиване и надграждане на знания, умения и компетентности в съдебната система. 

 

Деница Костова, студент по право в Софийския университет, представи на своите колеги нормативните изисквания за упражняване на адвокатска професия, включително и полагането на изпита за адвокати съгласно Закона за адвокатурата. Проведе се оживена дискусия, в която се обсъдиха възможностите за професионална реализация в България  след успешно дипломиране.

 

Срещите между съдебните обучители и бъдещите юристи станаха традиция, която НИП развива като институция, призвана да формира знания, умения, ценности и нагласи в професионалната общност. Преди година, на 29.11.2017 г., съдия Илияна Балтова, постоянен преподавател по гражданско право и процес в НИП, представи на младите колеги темата „Достъп до правосъдие извън граници”.

 


назад