Актуално

Начало | Актуално

Учебни материали на тема „Практически аспекти при разглеждането на данъчни дела“

18.12.2018
     

 

Уважаеми колеги,

 

Представяме на Вашето внимание изготвените учебни материали в областта на данъчните дела по проекта на НИП „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”.

 

Материалите са разработени като самообучителен ресурс в рамките на проведеното в периода 12 ноември – 12 декември 2018 г. електронно дистанционно обучение от екип от съдии от Административен съд Варна под ръководството на съдия Йордан Константинов от Върховния административен съд.

 

Учебните материали са публикувани в Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието в раздела „Виртуална читалня“ 

 

При необходимост от повече информация можете да се обърнете към г-жа Янислава Андреева – програмен координатор в дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси“, по електронна поща: y.andreeva@nij.bg или на телефон: 02 9359 162. 


назад