Актуално

Начало | Актуално

10 НОВИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СЪДЕБНИ СЛУЖИТЕЛИ В НАЧАЛОТО НА 2019 Г.

21.12.2018

Представяме на вниманието на служителите от съдебната администрация в Република България 10 нови обучения, които ще се проведат в рамките на изпълнявания от НИП Проект № BG05SFOP001-3.002-001 „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, осъществяван по Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 

Обученията ще бъдат организирани в периода февруари – май 2019 г. в градовете София, Пловдив и Велико Търново. За повече информация посетете раздела „График на обученията”. Заявяването на участие става чрез електронната заявка на НИП в посочените срокове. 

 

назад