Актуално

Начало | Актуално

В рамките на Оперативна програма "Добро управление" ще бъде проведена онлайн анкета сред участници в обученията на НИП по Оперативна програма „Добро управление”

31.01.2019
     
 
 
 
Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” има задължение да събира данни и да отчита напредъка по общите индикатори за изпълнение и резултат за участниците в проектите въз основа на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и Регламент (ЕС) № 1304/2013
 
За тази цел в периода март-април 2019 г. социологическата агенция „Алфа Рисърч”, на която е възложена дейността, ще проведе проучване сред участниците в обученията, организирани по проектите на НИП по Оперативна програма „Добро управление”.
 
Участвалите в обученията магистрати и съдебни служители, попаднали в представителната извадка, ще получат на електронната си поща онлайн анкета, с молба да отделят кратко време за попълването й.
 
Предварително благодарим за оказаното съдействие във връзка с попълването на анкетата.
 

назад