Актуално

Начало | Актуално

На заседание, проведено на 4 февруари 2019 г. Управителният съвет на Националния институт на правосъдието прие следните стратегически документи

06.02.2019
1. Отчет за дейността на Националния институт на правосъдието за 2018 г., 
2. Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета на НИП към 31.12.2018 г.;
3. Годишен план за дейността на Националния институт на правосъдието за 2019 г. 
4. Годишен каталог с приоритетни области и преподавателски екипи в обучителната дейност на Националния институт на правосъдието през 2019 г.
 
 
Документите са достъпни на сайта на НИП – www.nij.bg, раздел „Управителен съвет”, подраздел „Решения на Управителния съвет”/ Решения по Протокол №111/04.02.2019 г.
 

назад