Актуално

Начало | Актуално

Стипендии от Френския институт в България за участие на български магистрати в обучения от каталога на Френското училище за магистрати

07.02.2019

Френският институт - София, в сътрудничество с Националната школа на магистратурата на Франция, предоставя възможност за отпускане на стипендии на български магистрати за участие в следните обучения на френската школа:

 

  • "Домашно насилие“, 27 – 29 май 2019 г., Париж, Франция, с краен срок за подаване на кандидатурите: 29 март 2019 г. (информация)
  • "Киберпрестъпления и цифрови доказателства“, 17 - 21 юни 2019 г., Париж, Франция, с краен срок за подаване на кандидатурите: 19 април 2019 г. (информация)
  • "Сексуалното насилие“, 15 – 18 октомври 2019 г., Париж, Франция, с краен срок за подаване на кандидатурите: 16 август 2019 г. (информация)
  • "Социалните медии: Балансът между свободата на изразяване и личния живот“, Париж, Франция, 17 – 18 октомври 2019 г., с краен срок за подаване на кандидатурите: 16 август 2019 г. (информация)

 

Необходими документи за кандидатстване:

- Попълнен формуляр за кандидатстване, подписан от прекия ръководител (изтеглете тук);

- Автобиография и мотивационно писмо на френски език;

- Копие от дипломата за най-високата образователно-квалификационна степен, преведена на френски език.

 

Досието на всеки кандидат се изпраща в Посолството на Република Франция в България и в Национална школа на магистратурата, която извършва подбор на участниците. Кандидатите ще бъдат поканени за кратко интервю във Френския институт до няколко дни след получаване на документите за кандидатстване.

 

Съгласно финансовите условия, стипендията покрива регистрационната такса на обучението, настаняване, медицинска застраховка и дневни за храна. Участниците следва да поемат самостоятелно транспортните разходи. НИП проучва възможностите за покриване на транспортните разходи на участниците - потенциални преподаватели, с оглед разработване и провеждане на учебни планове и обучения на НИП. 

 

Допълнителна информация за програмите на обученията са публикувани на интернет страницата на Френския Институт на френски и български език: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/rendezvous/

 

Лице за контакт в Посолството на Франция в България /Френски институт в България: Ариа Рибиера, отговорник проекти, Служба за институционално и техническо сътрудничество, email: aria.ribieras@institutfrancais.bg, тел: +359 2 937 79 11/22.

 

назад