Актуално

Начало | Актуално

Обучение по актуални проблеми в практиката по прилагане на ЗИНЗС

10.03.2019
     

 

Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Актуални проблеми в практиката на съдилищата по прилагането на ЗИНЗС след измененията на закона, обн. в ДВ, бр. 13 от 07.02.2017 г.”, което ще се проведе в периода 26.03 – 10.05.2019 г. Обучението е разработено по проекта  на НИП „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление”, и е предназначено за съдии и съдебни помощници от административните съдилища, прокурори от окръжните прокуратури и длъжностните лица в местата за лишаване от свобода.

 

Методологията на обучението предвижда провеждането му в присъствена форма на 10.05.2019 г. в гр. София, съчетана с предварителна работа с участниците чрез прилагане на електронния метод на обучение през обучителната платформа на НИП (http://e-learning.nij.bg) от 26.03.2019 г. до 25.04.2019 г.

 

Акцент в учебния план са производствата по преместване на лишените от свобода и промяна в режима на изтърпяване на наказанието лишаване от свобода, отговорността за незаконосъобразна дейност на специализираните органи по изпълнение на наказанията, дисциплинарните производства, защитата на лишените от свобода срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение в съответствие с установените стандарти на Европейската конвенция по правата на човека и практиката на Европейския съд по правата на човека.

 

Всички разходи на участниците в присъствената част от обучението ще бъдат покрити по проекта „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”.

 

За заявяване на участие в обучението е необходимо в срок до 22 март 2019 г. да подадете електронна заявка, достъпна в интернет страницата на НИП (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел Заявка за участие.

 

Лице за контакт: Корнелия Кирилова, програмен координатор, тел. 02 9359 161, ел.поща: k.kirilova@nij.bg.


назад