Актуално

Начало | Актуално

Принудителни административни мерки по ЗДДС

12.03.2019
     
 
 
 
В периода 25.03 – 31.03.2019 г. ще бъде проведено дистанционно обучение в електронна среда на тема „Принудителни административни мерки по ЗДДС“. Обучението се осъществява по проекта  „ИНОВАТИВНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ В ОБУЧЕНИЕТО, ПРЕДОСТАВЯНО ОТ НИП”.
 
Преподавател в обучението е съдия Юлия Тодорова от Върховния административен съд.  В рамките на учебния план на обучението ще бъде обсъдена актуалната практика на административните съдилища и Съда на ЕС по данъка върху добавената стойност.
 
Обучението е предназначено за магистрати, съдебни помощници и други представители на професионалната общност  съгласно чл. 249 от ЗСВ.
 
Участниците в обучението следва да попълнят  електронна заявка в срок до 20.03.2019 г. 
 
Лице за контакт: Зина Филчева, програмен координатор в дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси“, ел. поща: z.filcheva@nij.bg, тел. 02 9359 001.
 

назад