Актуално

Начало | Актуално

Перспективи в сътрудничеството на НИП със съдебните обучителни институции на Западните Балкани

05.04.2019

 

 

 

 

 

 

 

На 5 април 2019 г. приключи регионалната среща на Националния институт на правосъдието със съдебните обучителни институции на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македония, Сърбия и Черна гора на тема “Насърчаване на съдебното обучение по данъчно право в съдебните системи на Западните Балкани”. 

 

Срещата бе организирана в рамките на проект по прилагане на данъчното право, изпълняван от Националния институт на правосъдието, в сътрудничество с Европейската банка за възстановяване и развитие, Международната организация за развитие на правото и Асоциацията на българските административни съдии. 

 

През първия ден на регионалната среща участниците обмениха професионален опит, добри практики и идеи, насърчаващи развитието на умения и компетентности в областта на данъчното право. Постигнатите резултати по проекта също бяха представени. 

 

Вторият ден на срещата премина изцяло под знака на проучването на възможностите за успешно сътрудничество и партньорство в съдебното обучение в региона. Директорът на Националния институт на правосъдието, г-жа Миглена Тачева подчерта значимостта на форума за реализиране на потенциала за съгласувани обучителни дейности не само в сферата на данъчното право, но в по-широка перспектива - сътрудничество в съдебното обучение в региона. 

 

"Сега е времето да обединим усилия, професионална компетентност и опит в посока на утвърждаване на върховенството на правото и европейската перспектива в обучението на съдиите, прокурорите и съдебните служители от Западните Балкани" - отбеляза в  хода на дискусията г-жа Тачева.

 

При наличието на систематични усилия и европейска подкрепа за надграждане на тези усилия, бяха очертани няколко посоки за разгръщане на съвместни обучителни инициативи на регионално ниво:

 

Върховенство на правото, съдебна етика и интегритет;

Обучение на обучители;

Развиване на програми за правно-лингвистични умения; 

Развитие на институционалния капацитет на институциите за съдебно обучение на Западните Балкани.

 

 

 


назад