Актуално

Начало | Актуално

РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОГРАМАТА ЗА РЕГИОНАЛНИ ОБУЧЕНИЯ НА СЪДИЛИЩАТА И ПРОКУРАТУРИТЕ

08.04.2019
На 8 април 2019 г. в гр. Пловдив стартира  работна среща на директора на Националния институт на правосъдието г-жа Миглена Тачева с представителите на органите на съдебната власт от Софийски и Пловдивски апелативни райони.
 
Срещата има за цел да представи изготвената междинна оценка на Програмата за регионални обучения на съдилищата и прокуратурите по проекта на НИП "Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието", финансиран по Оперативна програма „Добро управление“. В рамките на работната среща ще бъде обсъден  действащият организационен модел на регионални обучения и ще бъдат очертани насоките за развитие на Регионалната програма през следващите години. 
 

назад