Актуално

Начало | Актуално

Наръчник за тълкуването на Нюйоркската конвенция от 1958 г.

12.04.2019

Секретариатът на Европейската мрежа за съдебно обучение ни информира за изготвеният от Международния съвет за търговски арбитраж (ICCA) Наръчник за тълкуването на Нюйоркската конвенция от 1958 г., достъпен на адрес: https://www.arbitration-icca.org/publications/NYC_Guide.html. Документът е разработен с оглед насърчаването на хармонизиран подход към прилагането на Конвенцията от 1958 г. за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения и подобряването на правилата и процедурите на арбитраж, помирение и други форми на решаване на международни търговски спорове.


назад