Актуално

Начало | Актуално

НИП организира работна среща на следователите-наставници

15.04.2019

На 15. 04.2019 г . в Националния институт  на правосъдието се проведе работна среща на следователите-наставници.


Срещата е в изпълнение на разпоредбите на Правилата за дейността на прокурорите и следователите – наставници, приети с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за повеждане на годишни срещи на прокурорите и следователите-наставници, включително и срещи с постоянните преподаватели.


Основните теми в работата бяха: представяне на програмата на задължителното първоначално обучение на кандидатите за младши следователи; обсъждане на необходимост и предложения от актуализиране на програмата. Беше представен електронният форум на прокурорите и следователите-наставници. Бяха обсъдени предложения относно нормативно уреждане на дейността на следователите-наставници, етичните предизвикателства, както и оценяването на младшите следователи от наставниците.


В работната среща участваха Петя Гегова, заместник директор на НИП, Незабравка Стоева, директор на дирекция „Начално и въвеждащо обучение“ и постоянният преподавател на кандидатите за младши следователи и следовател в НСлС Румяна Тозова.


В срещата взеха участие следните следователи-наставници: Малина Митова (СлО към ОП-Благоевград), Пенка Потапова (СлО към ОП-Бургас), Елица Вълкова (СлО към ОП-Бургас), Димитричка Димитрова (СлО към ОП-Варна), Теменужка Атанасова (СлО към ОП-Велико Търново), Петя Куцкова (СлО към ОП-Кърджали), Благовеста Писанова (СлО към ОП-Пловдив), Петър Георгиев (СлО към ОП-Русе), както и следователите-наставници от Следствения отдел на СГП – Татяна Борисова и Мая Велинова.


Срещата беше осъществена едновременно в присъствена и в дистанционна форма чрез осъществяване на видеоконферентна връзка.


Националният институт на правосъдието ще продължи дейността си по методическо подпомагане и осъществяване на регулярен контакт за укрепване и професионално развитие на общността на следователите-наставници и чрез създадения електронен форум на прокурорите и следователите-наставници.назад