Актуално

Начало | Актуално

НИП разработи учебни помагала за съдебни служители

29.05.2019

Самообучителни електронни ресурси в помощ на съдебните служители са разработени по проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП“, финансиран по Оперативна програма "Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Първите четири от общо шест учебни помагала за съдебни служители вече са публикувани във виртуалната библиотека на Националния институт на правосъдието на адрес: http://e-learning.nij.bg
 
Текстът е достъпен за регистрирани потребители. Регистрация можете да направите тук  или при избиране на съответното помагало.
                    
 
 
 
  
 
 
 
 
Наръчникът на служителя в гражданското деловодство е разработен от заместник-председателя на Апелативен съд Пловдив Станислав Георгиев и Веселина Кръстева, началник административна служба „Съдебно деловодство - Трето гражданско отделение” в Софийски районен съд. Автори на наръчника на служителя в наказателното деловодство са Иван Стоилов, съдия в Софийски районен съд и Валерия Джагарова, съдебен деловодител в Апелативен съд София. 
 
„Връчване на призовки и съдебни книжа” е изготвен от Калина Анастасова, съдия в Софийски градски съд, и Валентина Пунчева, ръководител на служба „Връчване на призовки и съдебни книжа” в Софийски градски съд. Татяна Жилова, съдия в Административен съд София-град, и Мая Миланова, съдебен секретар в Административен съд София-град, са автори на наръчника за съдебни секретари.
 
Предстои публикуването на „Търговско деловодство. Наръчник на служителя” и „Административно деловодство. Наръчник на служителя”, както и отпечатването на всички помагала в хартиен вариант.
 

назад