Актуално

Начало | Актуално

Заседание на Програмния съвет на НИП

31.05.2019
На 30 май 2019 г. се състоя първото заседание на новия пленарен състав на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието. На заседанието бяха представени и обсъдени експертните групи на Програмния съвет, като членовете се разпределиха по експертни групи. 
 
Съгласно чл. 23, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията и реда на обучителната дейност в Националния институт на правосъдието Програмният съвет е помощен орган на Националния институт на правосъдието, който има консултативни функции. Членовете на Програмния съвет участват в изготвянето и актуализирането на учебни програми и планове, както и в разширяването и укрепването на преподавателския капацитет на НИП. 
 

назад