Актуално

Начало | Актуално

Краткосрочни обмени за административни ръководители по Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение за 2020 г.

03.06.2019

 Във връзка с подготовката на краткосрочни обмени за административни ръководители в рамките на Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) за 2020 г., отправяме покана до административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт за заявяване на принципно желание за домакинство на колега от страна членка на ЕС през 2020г., при условие че владеят на работно ниво един от официалните езици на ЕС, различен от българския. Продължителността на домакинството е от 3 до 5 дни, като периодът за провеждане не е предварително фиксиран и се определя от участниците в програмата.

 

 
През м. март 2020 г. ЕМСО ще изпрати до НИП информация за административните ръководители от други страни членки, посочили България като държава, в която имат желание да проведат стажа си. Въз основа на  това разпределение НИП ще информира заявилите желание за домакинство български административни ръководители за съгласуване периода на провеждане, както и за уточняване на практически въпроси във връзка с обмена. 
 
Срокът за заявяване на интерес за домакинство е 13-ти юни 2019г. (четвъртък) включително на лицето за контакт Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „ТОМОМ” email: k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152.
 

назад