Актуално

Начало | Актуално

Специализирани краткосрочни стажове по Програмата за обмен на Европейската мрежа за съдебно обучение за 2020г.

03.06.2019

 

Във връзка с подготовката на домакинството на специализираните краткосрочни стажове на Европейската мрежа за съдебно обучение за 2020 г., отправяме покана към българските съдии, прокурори и следователи да заявят принципно желание за домакинство на техен колега от друга стана членка на ЕС, при условие че владеят на работно ниво един от официалните езици на ЕС, различен от българския, и имат опит по дела в следните области: 

 

Трудово право
Екологично право
Бежанско право
Конкурентно право
Медиация
Семейно право
Организирана престъпност
Борба с корупцията
Банково право
Корпоративно право
Финансови престъпления
Интелектуална собственост
Право, свързано с малолетни и непълнолетни лица
Патентно право
Изпълнение на наказанията
Данъчно право
 
През м. март 2020 г.  ЕМСО ще изпрати до НИП информация за магистратите от други страни членки на ЕС, посочили България като държава, в която имат желание да проведат стажа си. Въз основа на това разпределение НИП ще информира заявилите желание за домакинство български магистрати за съгласуване периода на провеждане, както и за уточняване на практически въпроси във връзка с обмена.
 
Заявилите желание за домакинство български магистрати ще имат възможност да приемат техен колега от страна членка на ЕС за едноседмичен обмен през 2020г. по една от горепосочените теми, определени от ЕМСО. Не се приемат предложения за осъществяване на обмен в друга област извън изрично изброените в списъка.
 
Срокът за заявяване на интерес за домакинство е 13-ти юни 2019г. (четвъртък) включително. Желаещите да приемат свой колега следва да заявят това с имейл до посоченото лице за контакт, както и да определят работния език  и областта на стажа съгласно горепосочения списък. 
 
Лице за контакт: Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „ТОМОМ” (k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152).
 

назад