Актуално

Начало | Актуално

Нови чуждоезикови обучения по проект “Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП” по Оперативна програма “Добро управление” (ОПДУ)

12.06.2019
Уважаеми госпожи и господа,
 
Във връзка с удължаване периода на изпълнение на проект "Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП" имаме удоволствието да Ви предложим възможност да се включите в обучения по английски и френски език в присъствена и дистанционна форма:
 
• Присъствени обучения по английски и френски език с изпълнител „ЦЕБО-99” ЕООД – „Училища ЕВРОПА”;
 
• Електронни дистанционни обучения по английски и френски език без присъствена част с изпълнител „Европейски център за образование и технологии” ЕООД – Езиков център „Берлиц София”. 
 
 
 
Списъците на класираните кандидати са съставени на база заявен интерес към продължаване на обучението в рамките на проекта от проведена през м. януари анкета до всички успешно завършили участници в курсовете през 2018 г. Класираните в продължаващите чуждоезикови обучения не полагат входящ тест и директно започват обучение в следващо ниво. 
 
Присъственото обучение е насочено основно към курсове по английски и френски език на ниво С1 и юридическа терминология с цел осигуряване на пълен цикъл обучения за постигане на висока езикова компетентност сред представителите на целевата група. Периодът на обучение е 22 юни – 15 декември 2019 г., като м. август е планирана ваканция за присъствените курсове. Присъственото обучение по места ще започне при окончателно формиране на групите от изпълнителя „ЦЕБО 99“ ЕООД и уведомяване на участниците. 
 
Срокът на електронното дистанционно обучение започва да тече от първото влизане на участника в системата и е с продължителност от 3 месеца, през които системата може да се ползва до постигане на хорариума от 120 учебни часа. Всеки участник получава индивидуален лиценз за ползване на системата. Издаден лиценз не може да бъде подменян или анулиран. 
 
В случай на отказ от обучение, което вече е започнало, участникът заплаща разходите по обучението на изпълнителя.
 
Поради силно ограничения брой места моля да потвърдите участие не по-късно от 17 юни 2019 г. (понеделник) чрез следната електронна форма:
 
 
За кандидати за обучения по английски и френски език Националният институт на правосъдието ще продължи да организира дейността и да предоставя възможности за повишаване на езиковите компетентности по чужди езици и през следващ период.
 
Лица за контакт:
• Калина Цакова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.tzakova@nij.bg; тел. 02 9359 152
• Калина Лазарова – програмен ръководител, НИП; имейл: k.lazarova@nij.bg тел. 02 9359 158
• Велин Турмаков – програмен координатор, НИП; имейл: v.tourmakov@nij.bg; тел. 02 9359 135

 


назад