Актуално

Начало | Актуално

Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност

04.07.2019
     

 

Уважаеми колеги,

 

Предлагаме на вниманието Ви Наръчник на съдебните процедури за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност, изготвен от авторски екип на Националния институт на правосъдието, включващ съдиите Костадинка Недкова от Върховния касационен съд, Анета Братанова, заместник-председател на Апелативен съд – Варна; Вера Иванова, и.ф. председател на Апелативен съд – Пловдив, Антоанета Андонова-Парашкевова от Окръжен съд – Бургас, Диана Митева от Окръжен съд – Варна и Валентина Бошнякова от Окръжен съд – Смолян. 

 

Наръчникът разглежда практически въпроси по прилагането на действащата нормативна уредба и проблемите в съдебната практика, идентифицирани в хода на проведените обучения на Националния институт на правосъдието по апелативни райони на страната в периода м. февруари – юни 2019 г. В систематизиран порядък са анализирани процедурите за производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност, като са предоставени практически насоки на професионалната общност.

 

Инициативата на НИП за разработване на практическо помагало в помощ на съдиите в производствата по стабилизация и търговска несъстоятелност е включена в Плана за действие относно мерките за изпълнение на намеренията на Република България за присъединяване към Валутния механизъм (ERM II) и към Банковия съюз, одобрен с Решение № 926/20.12.2018 г. от Министерския съвет. 

 

Наръчникът е публикуван и достъпен за регистрирани потребители в Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието в раздела „Виртуална читалня“ (http://e-learning.nij.bg). Регистрация можете да направите от тук

 

Лице за контакт: Янислава Андреева – програмен ръководител в дирекция „Електронно обучение и информационни ресурси“, електронна поща: y.andreeva@nij.bg, тел. 02 9359 162.

 

Наръчникът е изготвен по проекта на НИП „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“.

 

назад