Актуално

Начало | Актуално

Учебно помагало „Административните съдилища и правото на ЕС”, предназначено за магистратите, е достъпно в електронния портал на НИП

04.07.2019
     

 

Помагалото „Административните съдилища и правото на ЕС” е съставено в изпълнение на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието. 

 

Изданието съдържа материали, изготвени от авторите: съдия Александър Арабаджиев, съдия Николай Ангелов, проф. д-р Васил Мръчков, съдия Марина Михайлова, доц. д-р Станислав Костов, проф. д-р Сашо Пенов. доц. д-р Евелина Димитрова, адв. Валерия Иларева, съдия Искра Александрова, съдия Теодора Николова и съдия Соня Янкулова, която е и редактор на наръчника. 

 

Електронното съдържание на помагалото е достъпно за регистрирани потребители в Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието на адрес:http://e-learning.nij.bg, раздел "Виртуална читалня". Регистрация можете да направите и при избиране на съответното помагало.

 

назад