Актуално

Начало | Актуално

Съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси в Европейския съюз

22.07.2019

 На 26 септември 2019 г. в гр. София, Националният институт на правосъдието организира обучение на тема „Международно сътрудничество по наказателни дела. Евроджъст. Европейската съдебна мрежа. Европейска заповед за разследване. Европейска заповед за арест“.

 

Учебният план на обучението е разработен от Иванка Которова, прокурор при Върховна касационна прокуратура и национален представител на България в Евроджъст, Цветомир Йосифов, завеждащ отдел "Международен" при Върховна касационна прокуратура и национален кореспондент за Европейската съдебна мрежа, представител на Националната прокурорска мрежа на Република България и Мариета Неделчева, съдия в Специализирания наказателен съд и национално лице за контакт на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България.

 

Обучението е насочено към повишаване на професионалните умения и компетентности на съдиите и прокурорите от специализираните съдилища и прокуратури, Софийския градски съд, Софийска градска прокуратура, Софийския районен съд и Софийска районна прокуратура, както и от пограничните съдилища и прокуратури Варна, Бургас, Хасково, Русе, Кюстендил и Благоевград.

 

Лицата, проявили интерес да участват в обучението, могат да потвърдят това в срок до 08.09.2019 г. чрез попълване на електронна заявка, достъпна на интернет страницата на Института (www.nij.bg), раздел График на обученията, подраздел електронна заявка.

 

Обучението се организира в рамките на проект „Качествено професионално обучение за повишаване ефективността на правосъдието”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.


назад