Актуално

Начало | Актуално

Сборникът „Медиите и съдебната власт” е достъпен в електронния портал на НИП

06.08.2019
     

В изпълнение на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието възложи съставянето на сборник „Медиите и съдебната власт“, който да бъде в помощ на магистратите и съдебните служители, обезпечаващи връзките с медиите. 

 

От днес той е на Ваше разположение в електронен формат. Негови автори са експерти с дългогодишен опит в сферата на връзките с обществеността в различни органи на съдебната власт, повечето от които притежават и солидна професионална кариера в журналистиката. Темите в съдържанието са подбрани така, че да обхванат в пълнота технологията на комуникацията между Съда и Прокуратурата с обществото, посредством средствата за масова информация. 

 

Всички самообучителни ресурси за магистратите са публикувани в Портала за електронно обучение на Националния институт на правосъдието на адрес:http://e-learning.nij.bg, раздел "Виртуална читалня". Регистрация можете да направите и при избиране на съответното помагало.

 

 

 

назад