Актуално

Начало | Актуално

В Портала за електронни обучения на НИП са достъпни следващите две помагала за магистратите – „Съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси в ЕС“ и „Европейско гражданство. Вътрешни политики на ЕС“

02.10.2019
Помагалата са съставени в изпълнение на проект „Иновативни продукти и услуги в обучението, предоставяно от НИП”, финансиран от Оперативна програма „Добро управление” чрез Европейския социален фонд, Националният институт на правосъдието. 
Електронното съдържание на помагалата е достъпно за регистрирани потребители във виртуалната читалня на Националния институт на правосъдието на адрес: http://e-learning.nij.bg. Регистрация в Портала за електронно обучение можете да направите и при избиране на съответното помагало.
 
    
 
 
 

назад