Актуално

Начало | Актуално

Препоръка CM/Rec(2019)5 относно системата на Европейската конвенция за правата на човека в рамките на университетското и професионалното обучение

30.10.2019

Като отчете постигнатия напредък в областта на университетското образование и професионалното обучение по права на човека в държавите членки на Съвета на Европа, както и необходимостта от актуализиране на Препоръката от 2004 г., Комитетът на министрите на Съвета на Европа прие Препоръка CM/Rec(2019)5, която отразява актуалните предизвикателства пред обучението по права на човека.

Пълният текст на препоръката на английски език е достъпен тук. 


назад