Актуално

Начало | Актуално

Европейската мрежа за съдебно обучение открива процедура за кандидатстване в Програма за обмен 2020

15.11.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европейската мрежа за съдебно обучение (ЕМСО) открива процедура за кандидатстване по Програмата за обмен 2020, както следва:

 

Краткосрочни обмени в страна членка на Програмата за обмен

Специализирани краткосрочни обмени

Краткосрочни обмени за административни ръководители

Двустранни обмени между съдилища и прокуратури

Дългосрочни обмени в Евроджъст, Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на човека

 

Програмата е насочена към магистрати - съдии, прокурори и следователи, които са мотивирани да участват в дейности по обмен и имат добри познания на съответния работен език, на който се провежда обмена. Предимство имат магистратите, които не са участвали досега във вида обмен, за който кандидатстват в рамките на настоящата процедура.

 

Кандидатстването се осъществява чрез електронна заявка -  https://exp-platform.ejtn.eu/;

 

В случай че участник е разпределен в повече от един обмен, той следва да избере обмена, в който ще се включи. Допуска се участието само в един от посочените обмени.

 

Одобрените от ЕМСО участници ще бъдат уведомени на посочените от тях електронни адреси през м. февруари 2020 г. Всички останали кандидати ще бъдат включени в резервния списък на Програмата за обмен.

 

Крайният срок за кандидатстване е 16 декември 2019 г., само за двустранни обмени между съдилища и прокуратури срокът е 31 януари 2020 г.

 

Лица за контакт:

Калина Цакова, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (k.tzakova@nij.bg, тел. 02/9359 152)

Станимир Керемидчиев, програмен ръководител, дирекция „Текущо обучение и международен обмен на магистрати” (s.keremidchiev@nij.bg, тел. 02/9359 120)

 

назад